muska nedir

Muska Nedir ?

İnsan yaşamı, hem gözümüzle görüp ellerimizle dokunabildiğimiz, kulaklarımızla işitebildiğimiz hem de sadece hissederek varlığını bildiğimiz durumları içerir. Görebildiğimiz, dokunabildiğimiz varlıklar hayatın maddi yönünü oluştururken, göremediğimiz, dokunamadığımız ama varlığını hislerimizi kullanarak anlayabildiğimiz olgular da hayatın manevi yönünü içerir. Hayatın manevi yönü deyince akla gelebilecek kavramlar arasında, nazar büyü, tılsım vb. durumlar vardır. Annelerimizin küçükken sokağa çıkmamızdan önce boynumuza astığı ve bizi kötülüklerden koruduğunu söyledikleri muskalar da hayatın manevi boyutu ile ilgilidir. Çok eski günlerden veri muskalar  insanlar tarafından, kötü ve şeytani durumlardan korunmak amacıyla kullanılmaktadır. Muskalar, manevi yönü kuvvetli ve işinin ehli olan bir medyum tarafından dikkatli bir şekilde yazılırsa gerçekten de çok büyük bir manevi koruma sağlayacaktır. Muskalarda yazılı olan ayetler ve dualar insanı adeta bir koruma altına alır. Böylece kötü büyüler ya da nazar vb. durumlar o insandan uzaklaşmaktadır.

Muska  nerelerde kullanılır ?

Muskalar, birçok duruma karşı kullanılabilir.  İnsanlar zaman zaman kendilerini manevi anlamda koruyacak bir duaya ya da başka bir yola ihtiyaç duyabilirler. Muska da bu korumaya sağlayacak metodlardan biridir ve çok eskilerden beri kullanılmaktadır. Muska yazılırken en çok üzerinde durulması gereken nokta, muskayı yazdırdığınız medyumun, İslami ilimlere ve Kur’an’a hakim biri olmasının gerekliliğidir. Muskanın içinde yer alacak ayetleri, duaları özen göstererek seçen bir kişi tarafından hazırlanan muska, insanı manevi anlamda büyük bir korumaya alacaktır. Öyle ki, kara büyü ismiyle bilinen bazı büyüler bile muskalar tarafından etkisizleştirilmektedir.

Muska nasıl yazılır

Özellikle toplumumuzda çok eski zamanlardan beri yazılan muskalar, günümüzde de son derece yaygındır. İyi muska yazmak için gerekli olan yetenekler ve bilgiler mevcuttur. İlk olarak, muska yazacak kişinin İslami ilimleri ve Kur’an’ı gerçekten çok iyi bilmesi gerekmektedir. Daha sonra da, tılsım, sihir gibi alanlarda diğer insanlarda olmayan kabiliyetler ile donatılmış olması gerekir. Böyle bir medyumdan, muska yazması için yardım istediğinizde ilk olarak bir kağıda, sizin koruyacak çeşitli ayetleri ve duaları yazacaktır. Daha sonra bu kağıt üçgen biçiminde, küçük bir hal alana kadar katlanır. Bu katlama işleminin sonunda da muska, deri veya metal bir kılıf içine yerleştirilir. Daha sonra da kılıfın içinden geçirilen ip ile kolye gibi bir görünüm kazanır.

Bu muskaya boynuna takan insanlar, manevi anlamda güçlü bir korumanın etkisi altına girmiş olur. Muskanın koruyucu etkisi, İslami alanlarda bilgili alimler tarafından da kabul edilmektedir. Muskanın insanları en çok koruduğu alanlar arasında nazar ve büyü gelmektedir. Özellikle şeytani cinler kullanılarak yapılan kara büyülere karşı, iyi yazılmış muskalar son derece etkili olabilmektedir. Muska, büyüden ve nazardan korumanın yanında, kişiye manevi bir güç de katmaktadır. Manevi yönden kendisini daha güçlü hisseden insanların, yaşadıkları içsel sıkıntıları atlatmaları daha kolay olur.

Muskalar tarafından sağlanan bu korumalar düşünüldüğünde, kabiliyetli biri tarafından yazılmış bir muskanın, manevi açıdan insanlara ne kadar olumlu etki ettiği ortadadır. Özellikle, nazar dediğimiz olgunun varlığı ve insanlara verebileceği zarar ve kara büyü gibi korkutucu durumlar düşünüldüğünde, muskaya aslında hemen hemen herkesin ihtiyaç duyduğunu söylemek mümkün olacaktır. Ayrıca, üzerinde bir muska bulunduran insanlar korunduklarını bilecek ve bu yüzden kendilerini daha güçlü hissedeceklerdir. Muskanın bir faydası da budur.

Muskalar, yaygın olarak insanları kötü durumlardan korumak için yazılır ve bu amaçla kullanılır. Fakat bazen, evimizden ya da iş yerlerimizden, muskaya benzer, üstünde Arapça yazılar görülen nesneler çıkabilir.  Bunların muska değil, kötü amaçlarla yapılmış büyüler olma ihtimali son derece yüksektir ve bu durumlarda mutlaka bir medyuma danışmanız gerekir.

Yorum yapın