büyü bozma

Büyü Bozma

Geçmişten günümüze birçok farklı din tarafından varlığı kabul edilen büyü; yapmak isteyen her insanın başarılı olamayacağı, yapması ve büyüyü bozması için özel bir kabiliyet gereken durumdur. Büyü yapmak veya büyü bozmak için dünyaya sihir, tılsım ve büyü yeteneği ile gelmiş olmak gerekmektedir. Dünya üzerinde bu yeteneğe sahip olan insan sayısı da oldukça azdır. Büyü, sihir ve tılsım yeteneklerine sahip olan insanlara genel olarak medyum denilmektedir. İnsanlar medyumlardan birçok farklı nedenden dolayı başvurabilmektedir. Özellikle ülkemizde insanların sık sık medyumlardan yardım isteme nedenleri arasında sevgiliyi evlenmek için ikna etme ya da platonik olarak sevilen kişiyi kendine aşık etme gibi masum sayılabilecek arzular bulunmaktadır.

Ancak bunun yanı sıra büyüler kötü kişiler tarafından kötü amaçlar doğrultusunda kullanmak için de yapılabilmektedir. Kara büyü ismi ile bilinen kötü niyetli büyü çeşitleri şeytani cinlerden yardım alarak adeta insanların hayatını cehenneme çevirmek için yapılmaktadır. Cinlerden yardım alarak yapılmakta olan kara büyüler uzman kişiler tarafından bozulmadığı süre boyunca etkisini sürdürmeye devam eder ve büyü yapılan kişi bu süre zarfında büyünün etkisinden çıkamaz. Bilinen en güçlü ve en tehlikeli kara büyüler arasında domuz yağı büyüsü ve papaz büyüsü bulunmaktadır. Bu büyülerin etkisi altında olduğunu hisseden ya da anlayan insanlar büyüyü bozdurmak için medyumlardan yardım almaktadır. Büyü bozmak her insanın yapabileceği bir iş olmadığından konu kara büyü olduğu takdirde büyüyü bozmak için seçeceğiniz medyum hakkında araştırma yapmak iyi olacaktır.

Kimler büyü bozabilir ?

Aslında büyü yapmak kadar zor ve bir o kadar da önemli olan konu kesinlikle büyü bozmaktır. Yapılan büyüleri bozmak özel yetenek isteyen bir durumdur. Genel olarak zor bir iş olarak bilinen büyü bozma işi çoğu zaman yetenekli hocalar ya da alanında uzman olan medyumlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel yeteneğe sahip olmayan kişiler büyüleri bozamamaktadır. Özellikle kara büyü olarak adlandırılan cinlerden yardım alınarak yapılan büyülerde cinler insanların hayatlarını mahvetmek için görevlendirilir. Bu büyüyü bozmak için hüddam ilmine hakim olan bilgili bir hoca ya da medyum gerekmektedir. Hüddamlık cinler ile iletişim sağlama ve hatta onları kontrol edebilme yeteneğine verilen addır. Bu kimseler kara büyüde kullanılan cinin görevden ayrılmasını sağlayabilir ve hatta cini yok edebilmektedir. Hüddam ilmine hakim olmayan birinin kara büyü bozabilmesi gibi bir durumdan kesinlikle söz edilemez. Bu sebeple büyü bozdurmak isteyen kişiler işinin ehli olan uzmanlardan yardım almalıdır.

Büyü nasıl bozulur ?

Yapılan büyüleri bozmak için birçok farklı yöntem kullanılmaktadır. Kullanılan büyünün gücü, etki süresi ve türüne göre büyü bozma yöntemlerinden uygun olanı seçilir ve uygulanır. Cinlerden yardım alınmadan yapılan ve bu sebeple kara büyü sayılmayan büyüleri bozmak için Kur’an-ı Kerim sureleri ya da dualarından yardım alınmaktadır. Büyü bozma yeteneğine sahip olan alanında uzman bir medyum ya da hoca tarafından dua ya surelerin sırayla okunması büyüleri bozmayı sağlayabilir.

Ayrıca muska ya da vefk gibi yollarla da büyüler bozulabilmektedir. Muska ya da vefk yazan kişiler alanında uzman kişiler ise bu yöntemler de büyük oranla olumlu sonuçlar ortaya koymaktadır. Özellikle vefkler yapılan büyüleri bozma konusunda son derece kudretlidir.

Diğer bir yandan kara büyülerin bozulması daha çok emek gerektirmektedir. Kara büyüleri bozan kişiler göremediğimiz varlıklarla iletişim kurabilme yeteneğine sahip olan kişilerdir. İşinde uzman olan medyumlar büyüde yer alan cinleri vazgeçirme ya da onları yok etme yöntemi ile kara büyüleri bozabilmektedir.

Yorum yapın