medyum ücretsiz bakım

Medyum Ücretsiz Bakım

Dünyanın çeşitli bölgelerinde ve Türkiye’de, hayatlarının belli dönemlerinde medyumların desteğine ihtiyaç duyan insanların sayısı azımsanmayacak kadar azdır. İnsanların medyumlara ihtiyaç duymasının sebepleri çok farklı olabilir. Gönül işlerinden, maddi problemlerin çözümüne kadar, insanlar birbirinden çok farklı durumlar için medyumlardan yararlanmak isteyebilirler. Kimi zaman da, üstlerindeki bir büyünün bozulması için medyuma ihtiyaç duyarlar.

İnsanların medyumlara başvurma sebepleri bu durumlarla da kısıtlı değildir. İnsanlar, zaman zaman ‘’içlerinde bir sıkıntı olduğu’’nu veya ‘’kötü bir şey olacak gibi hissettiklerini’’ dile getirirler ve ruhen sıkıntılı bir durumda olduklarını belirtirler. Birçok insan bu durumda da medyumlardan yardım istemekte ve kendilerine manevi açıdan bir değerlendirme yapılmasını talep etmektedirler. Ücretsiz olarak yapılan bakımın sonucunda, kişinin manevi durumunda bir olumsuzluk olup olmadığı, üzerinde büyü ya da başka bir kötücül durumun olup olmadığı tespit edilir ve kişiye gereken bilgiler verilir.

Ücretsiz medyum bakımı

İçlerinde uzun süredir gitmeyen bir sıkıntı hissetiklerini ya da genel olarak geçmeyen karamsar bir ruh haline büründüklerini söyleyen insanlar, bakım talep edilmektedir. Bu tip bir istekle başvuran insanlara ücretsiz şekilde bakım yapılmaktadır. Bu bakımın sonucunda, kişiye, içinde bulunduğu durumun ne olduğu ve neden kaynaklandığını hakkında bilgi verilir. Çözüm için neler yapılabileceği anlatılır. Bu bakım sadece durum tespti amacıyla yapıldığından, yüzeysel bir bakımdır. Eğer ortaya çıkan bir sorun varsa, bunların çözümü için daha detaylı işlemler yapılması gerekir.

Bakım kime yaptırılmalı?

 Ücretsiz olarak yapılan bakım son derece önemli bir iştir ve kişinin manevi durumunu ortaya çıkartır. Bu yüzden, bakım işini yapmaya kalkışan kişilerin, alanında uzman ve ilim sahibi kişiler olması gerekir. Medyum kabiliyetlerine sahip olmayan biri, kişinin iç dünyasına giremeyeceğinden, bakım yaptığını iddia etse de yapamayacaktır. Bu yüzden, kitaplar ya da kartlar kullanılarak yapılan bakımlara itimat etmemek gerekir. Yanlış yapılacak bir uygulama, basit bir bakımı tehlikeli hale getirebilir.

Ücretsiz bakım hangi yöntemlerle yapılır ?

Kendisini manevi anlamda iyi hissetmediğini ve durumunun kontrol edilmesini istediğini beyan eden kişilere ücretsiz olarak bakım yapılır. Bakımın yapılabileceği iki yol bulunmaktadır. Duruma göre ikisinden hangisi uygunsa o bakım uygulanır.  İlk yöntem, yüzyüze bakım işlemidir. Bu yöntem, eğer bakım için başvuran kişinin medyumla aynı ortamda bulunma şansı varsa her zaman tercih edilmelidir. Çünkü bu yöntemde karşılıklı bir iletişim kurulması mümkün olacak ve böylece medyum da, kişinin içinde bulunduğu duruma dair daha çok bilgi edinebiliecektir.

Uzak mesafeden dolayı, medyumla fiziksel anlamda bir araya gelme imkanı bulunmayan kişilere yönelik ise uzaktan bakım yöntemi mevcuttur. Bu yöntemin uygulanması için, gerekli bilgilerin doğru ve tam şekilde verilmiş olması ve bir şey saklanmaması gerekir. Uzaktan bakım işleminin sağlıklı olarak uygulanabilmesi için, bakım yapılacak kişinin bir resminin temin edilmesi de yararlı olacaktır.

Bakım işlemini yerine getirecek kişi alanında uzman olmalıdır. Bakım, bu tip işlemler arasında en basit olan gibi görünse de yine de uzmanlık bilgisi gerektiren bir iştir ve mutlaka işinin ehli olan bir medyum tarafından yapılmalıdır. Bakımın bitmesinden sonra, kişide bir sıkıntı tespit edilirse, kişinin büyüye maruz kaldığı ortaya çıkarsa, bu durum ivedilikle düzeltilmeli ve büyünün bozulması için ayrı bir seans planlanmalıdır. Büyünün bozulmadığı her an, kişi kendisini daha kötü hissetmeye başlayacaktır.

Bazense durum tamamen psikolojik sebeplerden ibarettir ve iyi bir medyum bunu tespit edecek ve üzerinizde büyü olmadığını söyleyecektir. Bu yüzden ücretsiz bakım yapacak medyum seçimi dikkatli şekilde yapılmalıdır.

Yorum yapın