hüddam ilmi nedir

Hüddam İlmi

Bizim alemimizden olmayan, başka bir varlık olan cinler, İslam tarafından kabul edilir. Kur’an-ı Kerim’deki bir çok ayette cinlerin varlığından bahsedilir ve haklarında bilgi verilir. Cinler hakkında araştırma yapan ve onlar hakkında bilgi veren birçok İslam ailimi de bulunmaktadır. Görünüşleri hakkında hala çok bir şey bilinmeyen cinler hakkında bilinen bazı gerçeklerse mevcuttur. Ömürlerinin insanlara göre çok uzun olduğu ve çok hızlı hareket ettikleri bilinmektedir. Ayrıca, aynı insanlar gibi cinlerin de kendi aralarında iman edenleri ve etmeyenleri olduğu bilinmektedir. Müslüman cinler, iman sahiplerine belli konuda yardım edebildikleri gibi, şeytani cinler, insanlara kötülük yapmayı ve musallat olmayı severler. Kötü cinlerin, insanlara vesvese vermek gibi özellikleri de bulunmaktadır.

İslam’a göre, cinleri kontrol etme yetisine sahip olan insanlar mevcuttur. Gözlerindeki perde kalkan ve diğer insanların görmediği alemi görebilen, bu alemle iletişim kurabilen insanlar vardır. Bu insanlar cinler ile iletişime geçebilir ve onları kontrolleri altına alabilir. Önemli olan, bu yetiye sahip insanların, bu yeteneklerini iyi amaçlara  mı yoksa kötü amaçlarla mı kullandıklarıdır. Kimi insanlar, kötü cinleri kontrol altına alıp kara büyü yapmak için kullanabilirken, kimi insansa, bu yeteneğini, yapılmış büyüleri bozmak amacıyla kullanır. Cinlerle iletişim kurup onları kontrol edebilme yeteneğine, hüddam ilmi denmektedir.

Hüddam ilmi çalışmaları

Hüddam ilmi hakkında yapılan çalışmalar her gün biraz daha artmaktadır.  Cinleri kontrol edebilen bazı insanların olduğu artık net olarak kabul edilen bir durumdur.  Hüddam ilmi son derece önemli bir ilimdir ve hakkında yapılan çalışmaların artması gerekmektedir. Hüddam ilmini anlamak ve hakkında araştırma yapmak için başvurulabilecek ilk kaynak Kur’an-ı Kerim’dir. Kur’an’da yer alan bazı ayetlere göre, cinler bazı durumlarda insanların emrine girebilir. Eğer cinler Müslümansa, kendilerine ihtiyaç duyulması halinde, onlarla iletişim kurabilecek bir hüddam vasıtasıyla, insanlara yardım edebilirler. Büyüleri bozmak Müslüman cinlerin yapabileceği yardımlardan birisidir. Bu tip gerekli durumlarda, cinlerle iletişime geçebilmek için, hüddamlık ilmi hakkındaki araştırmaların sürdürülmesi gerekmektedir.

Hüddamlar kara büyü bozabilir mi ?

Müslüman cinler, kendileriyle iletişime geçilmesi durumunda insanlara gönüllü olarak yardım edebilirler ve bir insanın emrine girebilirler. Fakat bazı durumlar bundan daha zorlu bir takım hareketler gerektirir. Bazen, kontrol altına alınması gereken cinler, Müslüman cinler değil şeytani cinlerdir.Çünkü, kara büyü olarak bilinen büyülerin yapılması için kötü cinlerden yardım alınır. Eğer bu cinler, musallat oldukları insanı rahat bırakmaya ikna edilmezlerse ya da tamamen yok edilmezlerse, musalatta uğramış olan insan bu durumdan kurtulamaz ve cin musallatı her geçen an daha tehlikeli bir hal alır. Bu da sadece hüddamlık ilmi ile yapılabilecek bir iştir. Bu yeteneklere sahip olan bir medyum, cinleri kontrol edebilir ve büyüyü bozabilir.

Hüddamlık ilim gerektirir          

Hüddamlık, manevi dünya ile ilgili tüm durumlar gibi oldukça kritik bir durumdur ve ciddi bir ilim ve yetenek gerektirir. İnsanlar, hayatlarının belli dönemlerinde, başlarına gelen bir olay nedeniyle, hüddamlık yeteneğine sahip olan bir medyuma ihtiyaç duyabilirler. Böyle durumlarda, yardım aldığınız kişinin gerçekten yetenekli olduğundan emin olmak gerekir. Kendisinin hüddam ve medyum olduğunu iddia eden fakat gerçekte tek amaçları dolandırılık olan insanlardan uzak durmak gerekir. Bunun yanında aslında hüddamlık ilmini bilmeyen fakat yapabileceğini düşünerek yanlış işlere kalkışan insanlardan kaçınılmalıdır.

Hüddamlıkta en önemli konulardan birisi de niyettir.  Hüddamlık ilmine sahip olan bazı kişiler bu yeteneklerini iyiye değil kötüye yormayı tercih etmişlerdir ve kötü cinleri kontrol etmeye çalışırlar. Bu sebeple, destek aldığınız medyumun iyi niyetli olmasına  da mutlaka dikkat etmek gerekir.

Yorum yapın